Information gällande kampanjen

Heart of Evangelism kom med beskedet nyligen att – på grund av den rådande situationen med Covid 19 – FLYTTA FRAM kampanjen ”Det finns hopp – Göteborg” på obestämd framtid.

I nuläget finns inget nytt datum fastlagt men vi är måna om att tydliggöra – KAMPANJEN STÄLLS INTE IN – utan flyttas bara fram en tid.

Vi i styrgruppen ser det som ett ganska väntat och klokt beslut. Vi känner frid, trots att detta genererar många nya frågor och utmaningar.

Vår bön är att tiden, som vi vinner nu, ska få möjliggöra en mer välarbetat kampanj.

Förhoppningsvis kan även de två stora arrangemangen 2022, ”Hjärta Göteborg” och ”Det finns hopp – Göteborg”, få ännu bättre förutsättningar att samverka på ett fruktbart sätt.

Vi återkommer så fort vi har mer information.

Var välsignad i Jesu namn!

Styrgruppen för Det finns hopp – Göteborg


Följ oss på Facebook och Instagram.

Copyright: Det Finns Hopp – Göteborg