Information gällande kampanjen

Heart of Evangelism har nu bestämt att SAMTLIGA ”Det finns Hopp” – kampanjer i Sverige kommer flyttas fram till 2022, på grund av den rådande situationen med Covid-19.

I nuläget finns inget nytt datum fastlagt men vi är måna om att tydliggöra – KAMPANJEN STÄLLS INTE IN – utan flyttas bara fram!

Vi i styrgruppen ser det som ett ganska väntat och klokt beslut. Som vi känner frid med.

Vår bön nu, är att vi med Guds ledning ska kunna använda denna nyvunna tid, till att på bästa möjliga sätt lägga en ännu bättre grund för den kommande kampanjen.

Vi återkommer så fort vi har mer information.

Var välsignad i Jesu namn!

Styrgruppen för Det finns hopp – Göteborg


Följ oss på Facebook och Instagram.

Copyright: Det Finns Hopp – Göteborg